Otwarcie II Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu w siedzibie PKOl w Warszawie (24.10.2014)

Otwarcie II Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu w siedzibie PKOl w Warszawie (24.10.2014)

Fundacja Sport Support, której jestem prezesem, zorganizowała wspaniałe wydarzenie, będące miejscem spotkań i wymiany doświadczeń osob związanych z propagowaniem aktywności fizycznej. Kongres miał na celu zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę lokalnych animatorów sportu, jaką pełnią w podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej Polaków oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Program Kongresu, dotykał wielu aspektów pogłebiającego się problemu […]