Terapia

Medycyna jest nauką rozwijającą się niezwykle dynamiczne, dlatego tak ważne jest ustawiczne kształcenie się.

Terapia manualna
Manipulacje i mobilizacje stawów, mięśniowo-powięziowe techniki relaksacyjne, techniki neuromobilizacyjne
Igłoterapia sucha
Leczenie mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych (MPS) za pomocą igieł
Intruktarz ćwiczeń
Dobieranie i nauczanie zindywidualizowanych programów ćwiczeń terapeutycznych i treningowych
Taping
Kinesiotaping, Taping Sportowy, Funkcjonalny Taping Powięziowy, Dynamic Tape

Analizy treningowe ruchu

Analiza techniki uderzeń może odpowiedzieć na pytanie z jakiego powodu zawodnik wyprowadza uderzenie w określony sposób i co ogranicza optymalizację ruchu, jakiej by sobie życzył  trener. Aby rzetelnie ocenić technikę uderzenia trzeba dokładnie zbadać ruchomość i stabilizację stawów, siłę i elastyczność mięśni, kontrolę nerwowo-mięśniową, sposób wykonywania podstawowych wzorców ruchowych oraz ogólną postawę gracza.

Przyczyną występowania groźnych mikrourazów tkanek może być błąd techniczny uderzenia. Przykładowo, kiedy zawodnik nadmiernie korzysta ze słabych mięśni brzucha przy serwisie zamiast z silnych mięśni pośladków, te pierwsze, wcześniej czy później, odmówią posłuszeństwa. Stosując jedynie leczenie objawowe, czyli między innymi leki przeciwbólowe, bez wprowadzenia leczenia przyczynowego (nauka poprawnego wykorzystania łańcucha kinetycznego przy wykonywaniu ruchu serwisowego) z dużym prawdopodobieństwem doprowadzimy do nawrotu problemu po wprowadzeniu pełnych obciążeń na korcie.

Optymalna biomechanika uderzenia tenisowego zapewnia sukces w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy uzyskania odpowiedniej prędkości i rotacji piłki, a drugi redukcji poziomu obciążenia tkanek. Upraszczając te skomplikowane, lecz zarazem fascynujące relacje ująłbym to tak: dobry ruch to ładny ruch. Ładny, czyli płynny, z dobrym rytmem, jakby bez wysiłku. Bez wysiłku dlatego, że wykorzystujący duże i silne mięśnie nóg, pośladków i tułowia do generowania mocy uderzenia.

Niedoskonałości w obszarze techniki muszą powodować przeciążenie narządu ruchu i mogą się skończyć długotrwałą przerwą w grze. Błędy techniczne są częstą przyczyną długotrwałych i nawracających kontuzji. Jeśli ich nie wyeliminujemy to nigdy nie pozbędziemy się problemu. Wspaniałe jest to, że wprowadzone zmiany w technice łączą się zazwyczaj z jednoczesną poprawą skuteczności danego uderzenia.

Błędy w metodyce treningu najczęściej dotyczą zbyt agresywnego budowania obciążeń organizmu sportowca. Nie zapominajmy, że odpoczynek jest intergralną częścią procesu treningowego. Racjonalne planowanie wypoczynku jest często pomijane. Myślę, że jest to nawet większa sztuka niż planowanie samych obciążeń i opanowali ją jedynie najlepsi trenerzy.