Po 11 latach mam to! 15ego maja 2019 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał „Funkcja a struktura barku u tenisistów grających wyczynowo i rekreacyjnie”. Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą!